Venkohled
Jak na kontroly a revize plynu v karavanu

Jak na kontroly a revize plynu v karavanu

Z plynu v karavanu je třeba mít náležitý respekt. Propan butan tvoří se vzduchem výbušnou směs. V případě netěsnosti plynové soustavy hrozí požár a karavan shoří snadno jak domeček z papíru. Při nedokonalém spalování propan butanu vzniká oxid uhelnatý, plyn bez jakéhokoli zápachu, jehož směs se vzduchem je opět výbušná. Oxid uhelnatý je navíc pro člověka silně jedovatý…

Číst dál