Venkohled

S dětmi NS Cestou zlatokopů, Kašperské Hory

NÁROČNOST

8,5 km (okruh), 2 hod. Snadný terén, ale pro kočárky nesjízdné.

PARKOVÁNÍ

Parkoviště Žižkovo náměstí, Kašperské Hory. Zdarma.

ATRAKTIVITA

Naučná stezka Cestou zlatokopů začíná i končí v historickém jádru Kašperských Hor. O 200 m metrů níže, u Žižkova náměstí, se ale dá parkovat pohodlně a zdarma. A celý okruh po památkách na důlní těžbu zlata lze klidně začít i skončit tam.

Klíčová část naučné stezky vede údolím podél Zlatého potoka. Ten už podle názvu evokuje romantiku rýžování zlatého prachu. Ze stezky ale potok většinou vidět není, je ukryt za neprostupnou zdí houští, kopřiv a vysoké trávy. Vidět jsou ale vstupy do středověkých štol.

Štola

Ačkoli jsou všechny staré štoly bytelně uzavřené, některé mříže nejsou uzamčené. A pokud přehlédnete ceduli VSTUP ZAKÁZÁN, můžete některé štoly důkladně prozkoumat. Ta nejhlubší má asi 30 m.

Štola

Štoly jsou na celé naučné stezce to jediné skutečně zajímavé. Zbytek je jen běžná procházka lesem. Šance zakopnutí o zlatý nuget asi není velká. Těžba zlata už je v celé oblasti sto let ukončena a přes určité snahy to na její obnovení zatím nevypadá.

Mělká jeskyně ve stráni nad stezkou
Tagged on:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *